ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


Cool Catzy Dress
พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา


dot

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กวดวิชา เดอะครีมมิ่ง" ของเราค่ะ

 

 เดอะครีมมิ่ง สอนสด ทุกคอร์ส โดยอาจารย์ที่เข้าใจความต้องการนักเรียน

และเชี่ยวชาญในการสอนวิชาของตนจริงๆ เน้นฝึกผังความคิด (mind mapping)

นักเรียนจึงได้เปรียบ เพราะมีแนวคิดหลักจำที่เด่นเหนือเพื่อนร่วมชั้น

 

>> คอร์สเรียนที่กำลังเปิดรับสมัคร <<

 

 


                
 
   

    คอร์สเทอม 1  

   
 
 
            

 

 

 

 เรียนทุกเช้าวันเสาร์ตลอดทั้งเทอม
14 มิ.ย. - 20 ก.ย. 57
 
       ป.2 - ป.5                           ป.6
  เลข วิทย์ อังกฤษ ไทย      เลข วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม
  เสาร์ 8.30 - 12.10 น.       เสาร์ 8.30 - 13.00 น.
  4 วิชา ราคา 2,900 บาท    5 วิชา ราคา 3,600 บาท
 
*ทุกระดับสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจำวิชา วิชาละ 1 ท่าน
  พร้อมแจกเอกสารการเรียน
 
 
เรียนรายวิชามัธยมศึกษา
เปิดให้เลือกเรียน 2 วิชาหลัก:
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
 
 เรียนวันเสาร์ตลอดเทอม วิชาละ 1,500 บาท         

    ระดับชั้น/เวลา      8.30-10.00         10.00-11.30        11.30-13.00        13.30-15.00           ม.1                  คณิตศาสตร์         ภาษาอังกฤษ                                          
     ม.2                                                                    คณิตศาสตร์         ภาษาอังกฤษ    
     ม.3                                            คณิตศาสตร์         ภาษาอังกฤษ
     

 

 เรียนปรับพื้นฐาน
คอร์สปรับพื้นฐาน เสริมสร้างความรู้สำหรับนักเรียนที่ต้องการปรับพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
 
 เรียนปรับพื้นฐานวันเสาร์ตลอดเทอม วิชาละ 2,000 บาท

                 ระดับชั้น/เวลา              13.30 – 15.30             15.30 – 17.30                         

                 ปรับพื้นฐาน ป.4-5-6      ภาษาอังกฤษ               คณิตศาสตร์

                 ปรับพื้นฐาน ม.1-2-3      คณิตศาสตร์                 ภาษาอังกฤษ                           

                 ปรับพื้นฐาน ม.4-5-6      คณิตศาสตร์                 ภาษาอังกฤษ         

 
 
    

 


 

  

** เชิญเลือกคอร์สเรียนของทางเดอะครีมมิ่งที่เหมาะสมกับบุตรหลานของท่านได้เลยนะคะ  **
 

 

 

 

 


คอร์สเรียนเทอม 1icon

คอร์สเรียนปัจจุบัน ที่ทางโรงเรียนกวดวิชา "เดอะครีมมิ่ง" กำลังเปิดรับสมัคร

 

"คอร์สเทอม 1"

 

 
 http://thecreaming.com.a14.readyplanet.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=539017651

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

สามารถโทรสอบถามและจองคอร์สเรียนล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 02-861-4042, 080-618-9868,081-6337574 

หรือสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนกวดวิชา"เดอะครีมมิ่ง" โดยตรง

More...


The Creamingicon

ผลการสอบเข้า ม.1 ปีล่าสุด ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า  การสอนกวดวิชาของโรงเรียนเดอะครีมมิ่งได้ผลดีเยี่ยมเพราะนักเรียนเดอะครีมมิ่งที่ได้เรียนที่นี่ทั้งเทอม 1 เทอม 2 และติวเข้มข้อสอบ กว่า 80% สอบเข้าได้ในโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำที่ต้องการ ดังตัวอย่างบางส่วนของนักเรียนที่เราภาคภูมิใจ... 

สอบได้สวนกุหลาบ:
 
ด.ช. จิราเมธ ปราสาท
ด.ช. สุพงศ์ จันทิมา
ด.ช.กวิน โบสุวรรณ์
ด.ช.ธนัช วานิชพิพัฒน์
ด.ช.พิภพ ลีพัฒนากิจ
ด.ช. สิรภพ ลีพัฒนากิจ
ด.ช. วัฒนา พิลึก
 
สอบได้สวนกุหลาบ และ สาธิตปทุมวัน:
 
ด.ช. วัฒนา พิลึก
 
สอบได้วัดสุทธิวราราม:
 
ด.ช. กฤษฎา เอกคุณธรรม
ด.ช.คุณานนต์ บุญเรืองขาว
ด.ช. ปรีดาพงษ์ สกุลนอก
ด.ช.ธวัชชัย ฉายสิริพัฒน์
 
 
สอบได้ราชบพิธ (อินเตอร์):  
 
ด.ช. วรพงศ์ ชัยวิรัตน์
ด.ช.อนิวัตน์ แสนเหมทอง
 
สอบได้ศึกษานารี: 
 
ด.ญ. ปีรดา ผลวัฒน์
ด.ญ. ศุภัชฌา อุ่นพานทอง
ด.ญ. ศศิธร จินรัตน์
ด.ญ. วราทิพย์ วรวรรต์วร
ด.ญ. ธัญพร บุญสนอง
ด.ญ. วรัญญา ว่องถิ่นคง
ด.ญ.ณัฐิณี บุญถาวร
ด.ญ. พิมพ์ชนก เกวลิน
ด.ญ. ชุติกาญจน์ เอกวิสิฐ
ด.ญ.จิดาภา เจตนจันทร์
ด.ญ. ณัฐวรา กฤตยบันลือ
ด.ญ. ธนภรณ์ พรรณเชษฐ์
ด.ญ. ณัชมน เจียรประภาส
ด.ญ. ญาณิศา ตันธเนศ
ด.ญ. ศุภิสรา คำหอม
ด.ญ. พรนภัส กิจยิ่งโสภณ
ด.ญ.สุรีมาศ วิทยวุฒิ
ด.ญ. ภัทรนันท์ วุฒิประภากิจ
ด.ญ. เบญญาภา เดชะโพธิวรคุณ
ด.ญ. ศศิพิมพ์ภา ภูมิชัยบุญเกษม
ด.ญ. อชิมา ศักดิ์ศรีสถาพร

สอบได้ทวีธาภิเศก:
 
ด.ช. ธนโชติ เลิศกิจวรกุล
ด.ช. มนูมยังกะ สุกุลพราหมณ์
ด.ช. ธนพล แพทอง
ด.ช. ธนพงศ์ ท้วมประถม
ด.ช. สุชาติ สีอุชิน
ด.ช. สมโภช ศรีสุพล (อินเตอร์)
ด.ช. พิพัฒน์มงคล วงศ์มาเกตุ
ด.ช. ธนัท จันทา
ด.ช. ซอสกล ซอเสียงมงคล
ด.ช. วรเมธ ธเนศสกุล
ด.ช. กิตติพัทธ์ อมรรัตน์ธำรงค์
ด.ช. ชาญนิธิ กาลวิริยะเลิศ
ด.ช. ทินภัทร เตชะเชี่ยวณรงค์
ด.ช. ณัฐนนท์ ฐิติปัญญากุล
ด.ช. ขนาธิป คุรุกิจวานิชย์
ด.ช.ศุภกร พรเจริญพิทักษ์
More...

สอนแบบบรรยายอย่างไรให้ได้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญicon

บทความแสดง ศักยภาพของการบรรยาย ว่าครูไม่สามารถทิ้งการสอนแบบบรรยายได้แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใด

More...

ชื่อกิจกรรมที่ 3icon

เป็นการแนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรโดยย่อ ซึ่งเป็นการเกริ่นนำก่อนดูรายละเอียดทั้งหมด ที่อยู่ด้านใน

More...

ห้องเรียนบรรยากาศแสนสบาย และเป็นกันเอง ^_^

(คลิกที่รูป...เพื่อดูรูปบรรยากาศรูปอื่นได้ค่ะ)

More...

ห้องเรียนบรรยากาศแสนสบาย และเป็นกันเอง ประจำปี 2556

(คลิกที่รูป...เพื่อดูรูปบรรยากาศรูปอื่นได้ค่ะ)

More...


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนกวดวิชา เดอะครีมมิ่ง ที่อยู่: เลขที่ 220 ถนนลาดหญ้า เขต: ธนบุรี แขวง: สมเด็จเจ้าพระยา จังหวัด :กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์: 10600 เบอร์โทร : 02-861-4042 มือถือ : 081-633-7574, 089-486-0101 อีเมล : praneemod@gmail.com เว็บไซต์ : www.thecreaming.com